Z 65 sesji RMT – 02 września 2010 roku

By | Wrzesień 4, 2010

Jak zwykle po wakacjach porządek 65 sesji był dość obszerny. Spośród kilkudziesięciu uchwał trzy wzbudziły moje szczególne zainteresowanie.

Po pierwsze – uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Utworzona przed laty jednostka żyje z pieniędzy podatników (aporty finansowe i rzeczowe, dopłaty, poręczenia itp.) i środków wpłacanych przez przyszłych mieszkańców. Pobudowano już ponad 1000 mieszkań, ciągle jednak spółka jest zbyt słaba, by poradzić sobie na rynku mieszkaniowym. Dziś dołożyliśmy kolejne 1,5 mln złotych. W sytuacji, gdy walą się coraz liczniejsze budynki komunalne, a Torunianie, zamieszkujący w tych zasobach, gnieżdżą się w skandalicznych warunkach, władze miasta nie wspomagają ZGM-u w niezbędnych pracach remontowych. Zaprawdę specyficzny to „gospodarz”, który tak szafuje publicznymi środkami.

Druga uchwała to zmiana w dofinansowaniu prac konserwatorskich prowadzonych w prywatnych obiektach. Dwa podmioty (celowo pomijam nazwy, aby nie być posądzanym o stronniczość, dociekliwi znajdą te informacje) nie wywiązały się z wykonania zakresu prac jakie deklarowały podczas ubiegania się o dotacje. W normalnym mieście podpisane (zapewne !?) umowy uległyby rozwiązaniu, a oba podmioty utraciłby przyznaną dotację. Zaoszczędzone w ten sposób środki trafiłyby ponownie do puli, a wszystkie zainteresowane i uprawnione podmioty mogłyby ubiegać się o dotację w kolejnym rozdaniu. A jak to się robi w Toruniu ? Przedstawia się Radzie Miasta uchwałę zmieniającą pierwotną uchwałę i … zmniejsza zakres planowanych przez inwestora prac. Nie musi więc on ubiegać się ponownie o przyznanie dotacji, rywalizując z pozostałymi pretendentami. Owe dwa podmioty dostają co im pierwotnie obiecano, mało tego procentowy udział środków gminnych zdecydowanie rośnie, jeszcze bardziej zasilając portfel beneficjenta. Recepta na publiczną kasę jest więc prosta: obiecuj dużo, rób mało, a kasę i tak dostaniesz. Wystarczy „przekonać” prezydenta, a ten  już sobie z Radą poradzi.

Na koniec punkt trzeci… najbardziej chyba bulwersujący. Od 2004 roku Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” prowadzi  na  Barbarce szkołę leśną. Robi to z wykorzystaniem miejskiego majątku i za miejskie pieniądze. Dotychczas dwukrotnie powierzono jej zadania realizacji edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w wyniku otwartych konkursów. Mało tego w bazę szkoły leśnej miasto zainwestowało 6 milionów złotych, budując tam m.in. hotel na 58 osób. Wszystkie zyski z funkcjonowania miejskiej bazy na Barbarce czerpie właśnie Tilia. Ale na wniosek prezydenta podczas ostatniej sesji radni poszli jeszcze dalej:  cały majątek miejski, został oddany Stowarzyszeniu  w dzierżawę na 10 lat za jedną złotówkę rocznie ! W konsekwencji „Tilia” nie  będzie musiała przez ten okres  ubiegać się o miejskie pieniądze na prowadzenie edukacji ekologicznej – ma je zagwarantowane. Któż  bowiem (przy zdrowych zmysłach) będzie ubiegał się o możliwość prowadzenia edukacji ekologicznej skoro baza należy do Stowarzyszenia. W radzie programowej szkoły leśnej zasiada radny PiS Bogdan Major, czy szansa uzyskania jego poparcia warta jest 6 mln złotych (plus kilkaset tysięcy na edukację rocznie) ? Nie sądzę – kto stoi więc za „Tilią” ?

5 thoughts on “Z 65 sesji RMT – 02 września 2010 roku

  1. Krzysztof Makowski Post author

   Ci, którzy gnieżdżą się w zapomnianych przez władze budynkach mają nazwiska i godność, którą trzeba szanować. To nie „ortograficzni” torunianie, bydgoszczanie czy krakowaianie… to ludzie z krwi i biedy. Pozostaję prze swoim. Zapraszam do kolejnych spotkań na stronie. Dziękuję za uwagę.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Makowski
   PS. ponieważ nie chcę toczyć publicznej debaty o ortografii (nie czuję się wystarczająco mocny) pozostawię ten komentarz bez publikacji.

 1. Tomek

  Jestem w szoku – naprawdę pierwszy rtaz dziś zajżałem (przypadkiem) na Pański blog i doznałem …..

  szkoda gadać.

  mam nadzieję że kiedyś sie spotkamy, porozmawiałem,
  uczestniczyłem w dabacie zorganizowanej przez PIT w sprawei infrastrukuty drogowej.

Dodaj komentarz