Z 66 sesji RMT – 30 września 2010 roku

Podczas ostatnie sesji uchwaliliśmy kilka niezwykle ważnych uchwał. Szkoda, że nie wywołały one ożywionej dyskusji, tym bardziej szkoda, że dziennikarze zupełnie ich nie zauważyli. Cóż pozostaje mi przybliżyć je tutaj. W moim przekonaniu były takie cztery. Wszystkie mają jedną wspólną, choć nie najistotniejszą, cechę: wszystkie  cztery dokumenty to liczące około 100 stron kolubryny , napisane… Read More »

Z 65 sesji RMT – 02 września 2010 roku

Jak zwykle po wakacjach porządek 65 sesji był dość obszerny. Spośród kilkudziesięciu uchwał trzy wzbudziły moje szczególne zainteresowanie. Po pierwsze – uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Utworzona przed laty jednostka żyje z pieniędzy podatników (aporty finansowe i rzeczowe, dopłaty, poręczenia itp.) i środków wpłacanych przez przyszłych mieszkańców. Pobudowano już ponad 1000… Read More »

Z 64 sesji RMT – 8 lipca 2010 roku

64 sesja RMT obfitowała w ważne uchwały. Na pierwszy plan jednak wysuwał się temat przedstawiony w formie informacji: czy, gdzie i za ile postawić w Toruniu tymczasową przeprawę mostową. Przypomnę tylko, że założenia były dwa: 1. przeprawa miałaby złagodzić narastające spiętrzenie ruchu wokół mostu Piłsudskiego oraz  2. miałaby przejąć część ruchu kołowego i pieszego w… Read More »

Z 62 sesji RMT – 17 czerwca 2010 roku

W numerze tej sesji popełniłem błąd: była to 63 sesja RMT. Będę jednak trwał w tym błędzie ze względu na przyporządkowanie do niej komentarzy.  Ostatnia 62 sesja, w przeciwieństwie do poprzedniej, obfitowała w uchwały o szczególnym znaczeniu. Dla potrzeb komentarza podzieliłbym je na trzy grupy. Pierwsza dotyczyła oczywiście mostu, a ściślej mówiąc finansowania jego budowy.… Read More »

Z 61 sesji RMT – 20 maja 2010 roku

Ostatnia sesja RMT nie obfitowała w uchwały budzące żywe emocje i spory. Właściwie gdyby nie negatywne stanowisko Rady ws. lokalizacji kasyna w budynku przy ul. Przedzamcze 5 (słynna Zamkowa) uchwały przeszłyby niemal jednomyślnie. Swoją drogą nie mogłem zrozumieć z czego wynika niechęć radnych do powstania kasyna w Toruniu. W końcu może być ono jeszcze jedną… Read More »

Z 60 sesji RMT – 29 kwietnia 2010 roku

Niewątpliwie najważniejszymi uchwałami ostatniej sesji były uchwała o udzieleniu absolutorium prezydentowi za wykonanie budżetu w 2009 roku i uchwała upoważniająca prezydenta do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w związku z budową stadionu żużlowego w latach 2010 – 2011 w kwocie 13,5 mln zł. Przydługie tytuły obu dokumentów dość dokładnie oddają ich sens, dlatego warto je było zacytować… Read More »

Z 58 sesji RMT – 18 marca 2010 roku

Niewątpliwie wydarzeniem sesji były uchwały mostowe. Początkowo wydawało się, że „gwiazdą” będzie uchwała o zgodzie na zaciągnięcie kredytu, służącego sfinansowaniu tej inwestycji. Szybko jednak okazało się (o czym każdy przenikliwy obserwator spraw miejskich wiedział), że skoro prezydent i skupiona wokół niego toruńska koalicja  PO i  PiS-u nie były wstanie zapewnić finansowania zewnętrznego dla budowy (mimo,… Read More »

Z 57 sesji RMT – 25 lutego 2010 roku

Długo zastanawiałem się co należy uznać za najważniejszy problem poruszony podczas 57 sesji Rady Miasta. Z pewnością największym zainteresowaniem cieszyła się uchwała zatwierdzająca taryfy na wodę i ścieki. I choć sam zgłosiłem do tego projektu poprawki obniżające wynikające z taryf obciążenia dla mieszkańców ( tekst poprawki w zakładce „Inicjatywy i poprawki), mam świadomość, że decyzja… Read More »

Z 56 sesji RMT – 21 stycznia 2010 roku

Najważniejszą uchwałą 56 sesji Rady Miasta Torunia był oczywiście budżet na 2010 rok. Ponieważ jednak już wielokrotnie zajmowałem się tym problemem odnotuję jedynie, że mimo początkowego zamieszania koalicja zmobilizowała się (została zmobilizowana?) i przy 22 głosach za, 2 głosach przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się, najgorszy budżet w historii samorządu został uchwalony. Dodatkową ciekawostką był… Read More »

Skarga na Regionalną Izbę Obrachunkową

O tym, że niepokoi mnie polityka finansowa prezydenta Michała Zaleskiego, a szczególnie jego żenujące triki z tajemnicą wokół kosztów organizacji w Toruniu turniejów  Grand Prix na żużlu – wiadomo od dawna. Swoimi wątpliwościami podzieliłem się, 12 października ub.r.,  z Regionalną Izbą Obrachunkową w Bydgoszczy.  Ta jednak uchyliła się od zajęcia stanowiska w tej sprawie, w… Read More »