Category Archives: Sesje Rady Miasta

Z 56 sesji RMT – 21 stycznia 2010 roku

Najważniejszą uchwałą 56 sesji Rady Miasta Torunia był oczywiście budżet na 2010 rok. Ponieważ jednak już wielokrotnie zajmowałem się tym problemem odnotuję jedynie, że mimo początkowego zamieszania koalicja zmobilizowała się (została zmobilizowana?) i przy 22 głosach za, 2 głosach przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się, najgorszy budżet w historii samorządu został uchwalony. Dodatkową ciekawostką był… Read More »

Z 54 sesji RMT – 30 grudnia 2009 roku

Niewątpliwie najciekawszą uchwałą ostatniej sesji Rady Miasta była ta zmieniająca budżet na 2009 rok. Jak w soczewce widać tu cały styl sprawowania władzy przez prezydenta Zaleskiego i jego „zbuntowaną” nieco koalicję. W przedostatnim dniu mijającego roku usłużna Rada zmniejszyła dochody Torunia o 5 250 000 zł ( tzn. więcej niż we wrześniu ub. r.), co służy jednemu… Read More »

Z 53 sesji RMT – 10 grudnia 2009r.

Oczywiście najważniejszym wydarzeniem 53 sesji Rady Miasta było pierwsze czytanie projektu budżetu na 2010 rok. Druk ten jest szczególny ze względu na kilka okoliczności: Przede wszystkim jeszcze nigdy M. Zalewski  nie przedstawił takiego „gniota”. Dochody zostały wpisane z bogatej teczki oczekiwań, planów i marzeń Pana Prezydenta. Większość pozycji to środki o jakie  nieudolnie dotychczas ubiega… Read More »

Z 52 sesji RMT – 26 listopada 2009r.

Na pierwszy rzut oka „solą” ostatniej sesji były tzw. uchwały okołobudżetowe, podatkowo- opłatowe. Jak co roku Rada rozpoczęła prace nad wzrostem podatku od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa, itp., itd. Jednak spośród uchwał rozpatrywanych podczas 52 sesji Rady Miasta moją szczególną uwagę zwróciły dwie inne: uchwała określająca zasady wynajmowania przez miasto mieszkań oraz uchwała o… Read More »

Z 51 sesji RMT-12 listopada 2009r.

51 sesja Rady Miasta Torunia przebiegała bez specjalnych emocji. Właściwie nie dochodziło  do znaczących kontrowersji pomiędzy radnymi. Gdyby nie rozbrajające oświadczenie radnego Przybyszewskiego, byłoby wręcz nudno (oświadczył, że każdego kto twierdzi, że przewodniczący Rady Miasta pił wódkę z kolegami na terenie szkoły podczas świętowania 40-lecia matury, poda do sądu). Dlatego też na pierwszy plan wybija… Read More »

Z 50 sesji RMT-29 października 2009r.

Dwa tematy zdominowały wczorajszą sesję Rady Miasta: przystąpienie do aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz przygotowania do budowy  Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Torunia i Bydgoszczy (w tym także gmin „ościennych”). Wydawało się, że pierwszy temat nie powinien budzić wątpliwości: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium są dokumentami, które się „starzeją”,… Read More »

Z 49 sesji RMT – 8 października 2009 roku

Niewątpliwie na „bohatera” 49 sesji Rady Miasta Torunia wykreował się radny Waldemar Przybyszewski, przewodniczący Rady Miasta. Trzy razy przykuł moją ( i nie tylko !) uwagę: Na początku oświadczył, że „z woli” konwentu seniorów, który tworzą przewodniczący, jego zastępcy i przewodniczący klubów radnych, wyjeżdża na wycieczkę do Filadelfii w Stanach Zjednoczonych. Przypomnę, że wybiera się… Read More »

Z 48 sesji RMT-17 września 2009 roku

Nie mogę odmówić sobie satysfakcji,  aby nie powiedzieć: A nie mówiłem ! Przypominam, że w momencie uchwalania budżetu mówiłem  o fałszywych i zbyt optymistycznych założeniach, na których został oparty budżet 2009 roku. Dotyczyły  one nie tylko miejskich dochodów, których nie da się wykonać, ale też dochodów pochodzących z budżetu państwa. Wtedy koalicja (Platforma Obywatelska, PiS… Read More »

Z 47 sesji Rady Miasta Torunia – 27 sierpnia 2009r.

                  Oczywistym jest, że obserwując sesje RMT każdy z nas zwrócił  szczególną uwagę na inne zjawisko lub druk. Liderem środków masowego przekazu był problem cen biletów MZK, który wrócił za sprawą tzw. Inicjatywy mieszkańców. Rzecz oczywiście ważna,  lecz z punktu widzenia wpływu na przyszłość miasta i koalicję rządzącą w Toruniu wynik debaty był  do… Read More »