Interpelacje

Podczas 64 sesji Rady Miasta w dniu 08 lipca  2010r. zwróciłem się do Prezydenta Miasta Torunia z następującymi zapytaniami:

 1. Na jakich zasadach finansowych działają  przedszkola niepubliczne (przekształcone z dawnych przedszkoli publicznych:  m.in. czy płacą czynsze za wynajmowane nieruchomości miejskie  czy przedszkola płacą za użytkowanie terenów zielonych pod place    zabaw  ?
 2. Komu i na jakich zasadach zostanie przekazany remontowany ze środków budżetowych budynek ( z przeznaczeniem na przedszkole niepubliczne) przy ul. Moczyńskiego 8/10 ?
 3. Jaką politykę w zakresie kontroli radarowych na terenie naszego miasta prowadzi straż miejska i jak prezydent  ocenia jej wyniki (na przykładzie ul. Polnej).

Wszystkich zainteresowanych odpowiedziami zapraszam do Kontaktu.

Podczas 63 sesji Rady Miasta w dniu 17 czerwca  2010r. zwróciłem się do Prezydenta Miasta Torunia z następującymi zapytaniami:

 1. Proszę o kompleksową informację o realizacji usług komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Jakie środki zapewnia obecnie gmina, jakie pochodzą od osób korzystających, jakie są podstawowe bariery dla zainteresowanych, itp..
 2. Uprzejmie proszę o zapewnienie pełnego wsparcia, w tym finansowego, dla inicjatywy powołania przedszkola miejskiego dla dzieci autystycznych.
 3. Jaką politykę w zakresie kontroli radarowych na terenie naszego miasta prowadzi straż miejska i jak prezydent  ocenia jej wyniki.

Wszystkich zainteresowanych odpowiedziami zapraszam do Kontaktu.

Podczas 61 sesji Rady Miasta w dniu 2o maja  2010r. zwróciłem się do Prezydenta Miasta Torunia z następującymi zapytaniami:

 1. Czy rozważano realizację na planowanej trasie średnicowej skrzyżowań wielopoziomowych (np. z ul. Grudziądzką i w przyszłości z  Szosą  Chełmińską). Jeżeli tak, to jakie były przyczyny rezygnacji z takich rozwiązań.
 2. Czy rozważane są tego typu rozwiązania na innych trasach komunikacyjnych miasta ?
 3. Kiedy rozpocznie się realizacja przebudowy ul. Skłodowskiej-Curie ? Jakie są plany kontynuowania  modernizacji tej ulicy od ul. Równinnej w kierunku centrum ?
 4. Czy prowadzone są prace nad realizację przejścia podziemnego pod pl. Rapackiego ? Jeżeli tak to na jakim są etapie.
 5. Na jakim etapie są prace projektowe sali koncertowej na Jordankach. Jak wpłyną one na plany budowy sali i koszty jej realizacji.

Wszystkich zainteresowanych odpowiedziami zapraszam do Kontaktu.

Podczas 60 sesji Rady Miasta w dniu 29 kwietnia  2010r. zwróciłem się do Prezydenta Miasta Torunia z następującymi zapytaniami:

 1. Jakie były koszty wątpliwej reklamy Torunia podczas sobotniego  Grand Prix na Żużlu w Lesznie. Z jakich środków zostały pokryte. Czy miasto będzie podobnie „promowane” podczas kolejnych zawodów tego typu. Jakie były cele tej reklamy.
 2. Jakie są powody utrudniania odpłatnego  korzystania przez SSzP „Edukacja”  z pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3.
 3. Oczekuję ustawienia słupka z nazwą nowego ronda Bielawy na środku wysepki tam zlokalizowanej.

Wszystkich zainteresowanych odpowiedziami zapraszam do Kontaktu.

Podczas 58 sesji Rady Miasta w dniu 18  marca 2010r. zwróciłem się do Prezydenta Miasta Torunia z następującymi zapytaniami:

 1. Jakie są bieżące koszty utrzymania miejskich obiektów kulturalnych i sportowych (teatr, muzea, domy i centra kultury, stadiony, boiska, sale sportowe, itp.) wraz z przypisanymi do nich kosztami osobowymi i biurowo-organizacyjnymi. Proszę o zestawienie porównawcze roku 2009 i planów na 2010 rok.
 2. Czy oszacowane są koszty utrzymania realizowanych obecnie i planowanych do rozpoczęcia jeszcze w tym roku obiektów miejskich (sala koncertowa, hala widowiskowo-sportowa, centrum nowoczesności, inkubator przedsiębiorczości, centrum spotkań młodzieży, itp., itd.). Proszę o stosowne zestawienie.
 3. Jakie zmiany planowane są w Wydziale Świadczeń Rodzinnych: czym są one podyktowane, jaki jest stan przygotowań, jak przebiegają konsultacje z zainteresowanymi pracownikami, jakie będą konsekwencje finansowe zmian. Proszę o informację.
 4. Jaki jest stan przygotowań do zastosowania rynkowych reguł wyboru dostawcy energii elektrycznej  na potrzeby miasta.
 5. Proszę o informację jaki jest stan ulicy Działowej i jakie są plany remontowe w tym rejonie. Proszę o informację ile razy w ciągu 2009 roku przeprowadzano równanie tej ulicy i ile razy w czasie kończącej się zimy odśnieżano ją.

Wszystkich zainteresowanych odpowiedziami zapraszam do Kontaktu.

Podczas 54 sesji Rady Miasta w dniu 30 grudnia 2009r. zwróciłem się do Prezydenta Miasta Torunia z następującymi zapytaniami:

 1. Proszę  o informację czy wpłynęły do Urzędu Miasta uwagi dotyczące przygotowywanej realizacji hali sportowej, planowanej przy ul. Bema. Jeśli tak to jak Pan Prezydent  się do nich odnosi.
 2. Czemu służyło wymalowanie wzdłuż torów tramwajowych na ul. Wały Gen. Sikorskiego z obu stron ciągłych linii, zakazujących wjazdu innych pojazdów na tory tramwajowe.

Wszystkich zainteresowanych odpowiedziami zapraszam do Kontaktu.

Podczas 53 sesji Rady Miasta w dniu 10 grudnia 2009r. zwróciłem się do Prezydenta Miasta Torunia z następującymi zapytaniami:

 1. Kiedy mieszkańcy ul. Pana Tadeusza i Podgórskiej doczekają się reakcji na swoje wnioski i kiedy uporządkowany zostanie teren, którego dotyczą ich pisemne wnioski. Czy fakt, że to właśnie ja interweniuję w tej sprawie już kolejny raz, jest przyczyną dotychczasowego braku reakcji ze strony urzędu ?
 2. Na zakup energii elektrycznej Miasto wydaje co roku kilkanaście milionów złotych. Czy służby Pana Prezydenta  organizowały, a jeżeli tak to z jakim wynikiem przetargi (lub inne formy naboru ofert) na dostawę energii elektrycznej na potrzeby miasta.

Wszystkich zainteresowanych odpowiedziami zapraszam do Kontaktu.

Na 50 sesji Rady Miasta Torunia w dniu 29.10.2009r. zwróciłem się do Prezydent Miasta Torunia z następującym zapytaniem i wnioskiem:

Uprzejmie proszę o przestawienie harmonogramu prac inwestycyjnych (woda, kanalizacji, gaz, energia elektryczna, drogi) dla tzw. Osiedla Pancernych.

Proszę także o zwrócenie szczególnej uwagi na proces przywracania pierwotnego stanu nawierzchni dróg po pracach modernizacyjnych (obecnie realizowane są prace  kanalizacyjne).

Wszystkich zainteresowanych odpowiedziami zapraszam do Kontaktu.

Na 49 sesji Rady Miasta Torunia w dniu 08.10.2009r. zwróciłem się do Prezydent Miasta Torunia z następującymi zapytaniami i wnioskami:

 1. Proszę o informację kiedy mieszkańcy ul. Ul. Podgórskiej i Pana Tadeusza doczekają się jakiejkolwiek (!!!), po ponad rocznym oczekiwaniu,   reakcji na swoje wnioski dotyczące rosnących tam drzew, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ?
 2. Czy możliwe jest ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych, korzystających z tranzytu w rejonie szeroko rozumianego centrum Miasta?   (od Bulwaru Filadelfijskiego do Czerwonej Drogi i od Alei 700-Lecia do Placu Św. Katarzyny).
 3. Czy możliwe jest ograniczenie ruchu maszyn samobieżnych, wolnobieżnych pojazdów roboczych  i samochodów ?nauki jazdy? w godzinach szczytów komunikacyjnych tj. w godz. Od 6 do 8 oraz 14 do 16?
 4. Proszę o zajęcie się problemami mieszkańców nieruchomości przy ul. Konopnickiej 31, spośród których część zgłasza poważne ( i nie pozbawione podstaw !) zastrzeżenia do sposobu naliczania czynszów w tej kamienicy.
 5. Czy w projekcie budżetu na 2010 rok Prezydent przewiduje rozpoczęcie przebudowy ul. Skłodowskiej-Curie ?

Wszystkich zainteresowanych odpowiedziami zapraszam do Kontaktu.

Na 47 sesji Rady Miasta Torunia w dniu 27.08.2009r. zwróciłem się do Prezydent Miasta Torunia z następującymi zapytaniami i wnioskami:

 1. Uprzejmie proszę o przeanalizowanie i zrealizowanie wniosku mieszkańców Osiedla Brzezina o utworzenie placu zabaw na terenie osiedla. Proponowana przez mieszkańców lokalizacji to teren przy istniejącym boisku.
 2. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie i odniesienie się do wniosków mieszkańców kamienicy przy ul. Konopnickiej 31 skierowanych do Komisji Rewizyjnej w dniu 22 lipca br., a ?przekierowany?  przez Przewodniczącego Rady do Prezydenta Miasta 29 lipca br.

Wszystkich zainteresowanych odpowiedziami zapraszam do Kontaktu.

Na 42 sesji Rady Miasta Torunia w dniu 02.04.2009r. zwróciłem się do Prezydent Miasta Torunia z następującymi zapytaniami i wnioskami:

 1. Proszę informację na jakim etapie projektowo-przygotowawczym znajduje się przebudowa i modernizacja ul. Skłodowskiej-Curie. Kiedy można spodziewać się przystąpienia do robót budowlanych.
 2. Kiedy przewidywane jest zakończenie modernizacji ul. Szerokiej. Czy podczas obecnej modernizacji przeprowadza się równolegle prace modernizacyjno-porządkowe całej sieci komunalno-technicznej w tej części Starówki  (kanalizacja, wodociąg, energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, ewentualnie inne) ?
 3. Czy to prawda, że przeciwwilgociowe zabezpieczenie budynków przy ul. Szerokiej przeprowadzane jest tylko do głębokości 1 m od powierzchni deptaka i czy możliwe jest pogłębienie tych prac na życzenie właścicieli kamienic (jeżeli tak to na jakich zasadach finansowych) ?

Wszystkich zainteresowanych odpowiedziami zapraszam do Kontaktu.

Na sesji Rady Miasta Torunia w dniu 13.12.2007r. zwróciłem się do Prezydent Miasta Torunia z następującymi zapytaniami i wnioskami:

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Torunia przy rozpatrywaniu punktu dotyczącego opłat targowych okazało się, że Stowarzyszenie Manhattan korzystające  „de facto” z dopłat z budżetu miasta uczestniczy aktywnie w życiu politycznym miasta. Jego przedstawiciele nie ukrywali, że kierując się osobistymi sympatiami politycznymi udzielili podczas kampanii wyborczej do władz samorządowych i parlamentarnych wsparcia wybranym kandydatom, poprzez bezpłatną ekspozycję materiałów propagandowych. Potwierdzili to zresztą Prezydent Miasta i przedstawiciele Klubu PiS. Uważam to za praktykę naganną.

Proszę o informację czy znane są inne przypadki stowarzyszeń bądź innych podmiotów, które korzystając za pośrednictwem budżetu miasta ze środków publicznych uczestniczą w życiu politycznym miasta i kraju.

Wszystkich zainteresowanych odpowiedziami zapraszam do Kontaktu.

Dodaj komentarz